4 lipca 2015 roku

Dynamika przemian rynku turystycznego : monografia naukowa wieloautorska. Nr 1 / pod red. Zygmunta Kruczka i Włodzimierza Banasika ; [aut. Włodzimierz Banasik, Katarzyna Biełuszko, Krzysztof Celuch, Jolanta Ćwiklińska, Dagmara Fiszer, Hanna Górska-Warsewicz, Daria Elżbieta Jaremen, Magdalena Kachniewska, Piotr Kociszewski, Kazimierz Kondrat, Zygmunt Kruczek, Jerzy Kulasa, Iryna Manczak, Anna Nizioł, Marcin Olszewski, Aleksander Panasiuk, Anna Katarzyna Para, Anna Przybylska, Andrzej Rapacz, Dawid Szutowski, Hanna Zawistowska. – Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2014. – 257 s. : il. ; 24 cm. Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki. ISBN 978-83-933284-6-8

● Publikacja dostępna online na portalu ACADEMIA

Od redakcji. Rynek turystyczny, jak pisze w swoim artykule Aleksander Panasiuk, jest rozległy i wewnętrznie skomplikowany, obejmuje różnorodne formy działalności gospodarczej nastawione na popyt. Na rynku tym funkcjonują podmioty reprezentujące bezpośrednio branżę turystyczną, jak i wiele innych branż wspomagających tworzenie oferty turystycznej. Współczesne trendy rozwojowe turystyki kształtują zarówno stronę popytową wraz z motywami wyjazdów turystycznych oraz dynamicznie zmieniającą się stronę podażową tego rynku, podlega on ciągłym procesom rozwoju ilościowego i jakościowego.
Wiodącym tematem monografii jest rynek turystyczny i dynamika jego przemian. Przemiany te determinowane są czynnikami demograficznymi, nową technologią, działaniami innowacyjnymi, a także procesami integracji branży turystycznej czy powstawaniem nowych struktur organizacyjnych. Problemy te poruszane są w artykułach zamieszczonych w monografii, przygotowanych przez autorów reprezentujących polskie Uczelnie prowadzące edukacje kadr dla szeroko rozumianego rynku turystycznego oraz badania nad turystyką jako zjawiskiem społecznym i ekonomicznym.

 

Spis treści


Od redakcji

 1. Pokolenie „Y” jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego / Magdalena Kachniewska
 2. Nowe trendy i innowacje w sektorze atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek
 3. Classification of Innovations in Tourism Companies – systematic literature Review / Dawid Szutowski
 4. Rodzaje innowacji w kształtowaniu struktury rynku turystycznego / Aleksander Panasiuk
 5. Przesłanki i bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych / Andrzej Rapacz, Daria Elżbieta Jaremen
 6. Strategie zarządzania współczesnymi hotelami / Hanna Górska-Warsewicz
 7. Granice innowacyjności w turystyce współczesnej z perspektywy kulturoznawczej / Kazimierz Kondrat
 8. Innowacyjne modele biznesu w turystyce / Anna Katarzyna Para
 9. Innowacyjność w ofercie turystycznej dla seniorów / Piotr Kociszewski
 10. Zakupy grupowe jako przykład nowej strategi marketingowej stosowanej w turystyce / Anna Przybylska
 11. Gry miejskie i questing produktem turystycznym na przykładzie Warszawy / Włodzimierz Banasik, Dagmara Fiszer
 12. Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza / Iryna Manczak
 13. Zarządzanie przemysłem spotkań w Polsce – próba analizy ilościowo-jakościowej lat 2009–2013 / Krzysztof Celuch
 14. Wpływ internetu na kształtowanie się modelu prawnej ochrony konsumentów usług turystycznych / Hanna Zawistowska
 15. Zastosowanie chmury obliczeniowej w działalności przedsiębiorstwa turystycznego / Jerzy Kulasa, Anna Nizioł
 16. Zaangażowanie konsumenta jako instrument kampanii promocyjnych w branży turystycznej / Jolanta Ćwiklińska
 17. Opiniotwórcza rola mediów społecznościowych w kształtowaniu zachowań nabywczych klientów hoteli / Katarzyna Biełuszko
 18. Turystyczne karty konkurencyjnym narzędziem marketingowym w promocji polskich miast i regionów / Dagmara Fiszer, Włodzimierz Banasik
 19. Współpraca przedsiębiorstw turystycznych z uczelniami wyższymi jako metoda niwelowania luki wiedzy / Marcin Olszewski
Źródło: Włodzimierz Banasik,
korespondencja nadesłana 04.07.2015