Prezes – dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. UE Katowice

Wiceprezes – dr Julian Bystrzanowski

Sekretarz –  dr Krzysztof Łopaciński,

Skarbnik – mgr Zbigniew Kowal

Członek Zarządu – prof. dr hab. Andrzej Rapacz