9 czerwca 2016 roku

9 czerwca 2016 roku, Warszawa: Współczesny model turystyki młodzieżowej. Turystyka akademicka wczoraj - dziś - jutro – seminarium naukowe

Seminarium zorganizowano pod honorowym patronatem Dawida Laska, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Organizatorzy: Komisja Historycznej Ruchu Studenckiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Akademicki Związek Sportowy. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki

We czwartek 9 czerwca 2016 roku w pięknej auli kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe w związku z ważnymi rocznicami z historii studenckiego ruchu turystycznego:
● 110 lat zorganizowanej turystyki akademickiej,
● 60 lat Biura Podróży i Turystyki „Almatur”.

W seminarium uczestniczyło około 100 osób, byłych działaczy turystycznych środowiska akademickiego, reprezentujących kluby turystyczne, kluby turystyki kwalifikowanej, kluby uczelniane AZS, koła i oddziały akademickie PTTK. Znacząca była reprezentacja środowisk naukowych, samodzielnych pracowników nauki, wykładowców, przedstawicieli uczelni Warszawy, Krakowa, Lublina, Torunia, Szczecina, Gdańska i innych ośrodków akademickich prowadzących badania nad problemami turystki młodzieżowej czy studenckiej.

Otwarcia seminarium dokonał Mirosław Sikorski, prezes BPiT „Almatur”, witając gości i uczestników przybyłych na seminarium, w tym podsekretarza stanu w ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska, który wygłosił adres z życzeniami z okazji jubileuszu BPiT „Almatur” oraz przekazał uczestnikom życzenia pomyślnych obrad, podkreślił znaczenie turystyki młodzieżowej w działalności resortu i zaprosił do współpracy. W imieniu gospodarza zebranych powitał prof. zw. dr hab. Mirosław Nagielski, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W seminarium uczestniczyli także: prof. dr hab. Zygmunt Kruczek - prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, dr Julian Bystrzanowski, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, dyrektorzy i prezesi biur podróży, liczne grono zasłużonych działaczy turystycznych, sportowych i krajoznawczych, dziennikarzy turystycznych, pisarzy.
Referat otwierający (wprowadzający) do dyskusji podczas seminarium wygłosił kol. Wiesław Klimczak, przewodniczący Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Prezes BPiT „Almatur” przekazał prowadzenie obrad seminarium prof. zw. dr hab. Aleksandrowi Ronikierowi, przewodniczącemu Rady Naukowej seminarium.

Referaty programowe przedstawili:
● Fenomen turystyki akademickiej drugiej połowy XX wieku / prof. zw. dr hab. Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński
● Turystyka młodzieżowa: jak podnieść atrakcyjność atrakcji ? / prof. dr hab. Magdalena Dachniewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
● Turystyka i rekreacja w Akademickim Związku Sportowym / dr Bartłomiej Korpak, sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego,
● Turystyka akademicka w działalności PTTK / Andrzej Gordon, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
● „Almatur” dzisiaj to turystyka niebanalna / Mirosław Sikorski, prezes Zarządu Biura Podróży i Turystyki „Almatur”.

W dyskusji udział wzięli:

● Małgorzata Lepa, Michał Kwiatkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
● Sylwester Szafarz, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pilot wycieczek zagranicznych, kierownik pierwszego Międzynarodowego Hotelu Studenckiego w Domu Studenckim „Dziekanka”, dyplomata,
● dr Włodzimierz Banasik, przewodnik beskidzki, działacz turystyczny środowiska śląskiego, pracownik BPiT „Almatur” w Katowicach i Warszawie, aktualnie rektor Wyższej Szkoły Turystki i Języków Obcych Warszawie,
● dr Włodzimierz Nalazek, profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, jeden z twórców współczesnego modelu turystyki zagranicznej w BPiT „Almatur”, przedstawiciel „Almaturu” w wielu międzynarodowych turystycznych organizacjach studenckich i młodzieżowych,
● Alfa Andrys, działacz Zrzeszenia Studentów Polskich w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pilot wycieczek zagranicznych, kierownik obozów studenckich,
● Ludwik Bukowski, członek AKT we Wrocławiu, przewodnik turystyczny, dyrektor BPiT „Almatur” we Wrocławiu, dyrektor PBP „Orbis” w Warszawie,
● dr Ryszard Kalbarczyk, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca m.in. socjologii turystyki, prowadził liczne badania naukowe (ankietowe) z zakresu turystyki młodzieżowej i studenckiej, ekologii i ochrony środowiska itp.,
● Stefan Heinrich, żeglarz, alpinista, ratownik górski, działacz turystyczny środowiska krakowskiego, pracownik BPiT „Almatur”, aktualnie reprezentuje Polski Związek Żeglarski, legenda i nestor studenckiego żeglarstwa,
● Krystyna Tomaszewska, pilot wycieczek zagranicznych, pracownik BPiT „Almatur”,
● Waldemar Błaszczuk, działacz środowiska śląskiego, żeglarz, przewodnik, pilot, pracownik BPiT „Almatur”, aktualnie nauczyciel akademicki w szkołach turystyczno-hotelarskich.


Na zakończenie można stwierdzić, że seminarium spełniło swoje zadanie, przynajmniej częściowo odpowiedziało na postawione wstępne pytanie: Jaka była, jaka jest i jak będzie turystyka akademicka?


Warto także odnotować przygotowanie i wydanie na seminarium kolejnego szóstego Zeszytu Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, przygotowanego z okazji 110-lecia turystyki akademickiej. Autorami zawartych tam publikacji są m. In.: Tomasz Kowalik, Andrzej Wielocha, Bogdan Opowicz, Jan P. Piotrowski, Sława Węgrzyn-Szulc i Waldemar Błaszczuk.
Uczestnicy Seminarium zostali obdarowani drobnymi upominkami „Almaturu” oraz mogli wybrać z bogatego zestawu książek, podręczników, skryptów związanych z problematyką turystyki, hotelarstwa, krajoznawstwa – przekazanych przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie, Bibliotekę Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie – a także otrzymać mapy i informatory „Studenckie chatki i bazy namiotowe” wydane staraniem Komisji Akademickiej ZG PTTK.
Seminarium przebiegało w znakomitej, turystycznej atmosferze, przywołując w pamięci rajdy, złazy, rejsy itp., specyficzną atmosferę chatek studenckich, spotkań przy ognisku, w gronie przyjaciół, kolegów i znajomych. Obrady sprawnie prowadził prof. zw. dr hab. Aleksander Ronikier, przewodniczący Rady Naukowo-Programowej, który na zakończenie podziękował wszystkim obecnym uczestnikom, członkom Rady, referentom i dyskutantom.
Biuro Podróży i Turystyki „Almatur” planuje opracowanie i wydanie publikacji zawierającej materiały (referaty) wygłoszone podczas seminarium, nagrodzone zdjęcia w konkursie na temat turystyki młodzieżowej i studenckiej, a także wybrane, nadsyłane wspomnienia i dokumenty (plakaty, kalendarze, proporczyki, znaczki itp.). Publikacja będzie zatytułowana „Monografia turystyki akademickiej”. Planowany termin wydania – październik 2016 roku.

Opracowanie: wb.
12.06.2016


Materiały zaprezentowane podczas Seminarium.

● Turystyka i rekreacja w działalności akademickiego związku sportowego : [prezentacja] / Bartłomiej Korpak, dokument online: http://60lat.almatur.pl/seminarium?file=files/almatur_60lat/seminarium/Turystyka-akademicka-wczoraj_dzis_i_jutro-AZS.pdf

● Turystyka młodzieżowa: jak podnieść atrakcyjność atrakcji : [prezentacja] / Magdalena Kachniewska, dokument online: http://60lat.almatur.pl/seminarium?file=files/almatur_60lat/seminarium/Turystyka_m%C5%82odziez%CC%87owa-jak_podnies%CC%81c%CC%81_atrakcyjnos%CC%81c%CC%81-SGH.pdf

● Wpływ realizowanej aktywności turystycznej młodzieży na postrzeganie turystyki : [prezentacja] / Michał Kwiatkowski, Małgorzata Lepa, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Leszek Dąbrowski, Stefania Środa-Murawska, dokument online: http://60lat.almatur.pl/seminarium?file=files/almatur_60lat/seminarium/Wspo%CC%81%C5%82czesny_model_turystyki-UMK.pdf

Zdjęcia: Wojciech Rozwadowski, 2016.