17 grudnia 2015 roku

Seminarium „Życie i dokonania Profesora Olafa Rogalewskiego dla turystyki”

W Klubie Profesorskim Uniwersytetu Warszawskiego, w kameralnej atmosferze ,zebrało się grono ponad czterdziestu osób, pracowników nauki, profesorów i wykładowców wielu polskich uczelni, w których pracował i wykładał Profesor, kolegów znajomych i przyjaciół, b. ministrów turystki, prezesów i dyrektorów z branży turystycznej, przedstawicieli władz uczelni turystyczno-hotelarskich. Seminarium prowadzili prof. dr Franciszek Midura – były rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, prof. dr hab. Witold Kłaczewski – rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie oraz dr Julian Bystrzanowski – wiceprezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki. Lata studiów i pierwszej pracy zawodowej we Wrocławiu przedstawiali profesor Jerzy Wyrzykowski oraz redaktor, dziennikarz, pisarz, kolega ze studiów Profesora Adam Bajcar. Okres dwudziestoletniej pracy Profesora w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, potem Szkoły Głównej Handlowej, przedstawili profesorowie Anna Konieczna-Domańska, Stanisław A. Bąk i Zygmunt Bosiakowski. Lata działalności Profesora w niepaństwowym szkolnictwie turystyczno-hotelarskim przedstawili: prof. Franciszek Midura okres pracy w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, pierwszej polskiej turystycznej uczelni niepaństwowej, której założycielem i pierwszym rektorem był Profesor O. Rogalewski oraz doc. Henryk Stefanek, kanclerz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

Na zdjęciu profesor Olaf Rogalewski podczas Krajowej Narady Aktywu Turystycznego w Chełmie w 1979 roku

Merytorycznej oceny dorobku naukowego i niezwykle trafnej analizy poglądów Profesora dokonali prof. zw. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, współautor – wspólnie z Profesorem O. Rogalewskim pierwszego Planu zagospodarowania przestrzennego Polski w turystyce – oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Andrzej Kowalczyk jest niekwestionowanym kontynuatorem myśli i dorobku naukowego Profesora Olafa Rogalewskiego w obszarze zagospodarowania turystycznego, również jest autorem książki wydanej pod tym samym tytułem prawie po czterdziestu latach od podręcznika Profesora Olafa Rogalewskiego „Zagospodarowanie turystyczne”.
O zasługach Profesora w kształtowaniu współczesnego, nowoczesnego modelu hotelarstwa mówił w sposób bardzo ciekawy prof. dr inż. Zygmunt Błądek, znany i jeden z niewielu architektów zajmujących się problematyką projektowania, budowy i wyposażenia bazy noclegowej i hotelarskiej w Polsce.
Prof. dr hab. Jerzy Gospodarek nawiązał do własnych wspomnień z okresu pracy w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie i rozpoczął nowy watek dyskusji na temat roli i zadań szkolnictwa niepaństwowego w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej, co będzie tematem planowanej w kwietniku 2016 roku konferencji w WSSP w Lublinie. Podobna tematyka była zawarta we wspomnieniach doc. Anny Sancewicz-Kliś, która zaprezentowała szeroki zakres w zakresie współpracy i wymiany zagranicznej WSTiH. Bardzo interesujące, znakomite w formie i treści były wystąpienia dra Jana P. Piotrowskiego z ALMAMER Szkoły Wyższej oraz dr. Andrzeja Gordona, wiceprezesa Zarządu Głównego PTTK, o charakterze wspomnień ale także zawierające głębokie myśli i uwagi dotyczące charakterystyki sylwetki Profesora Olafa Rogalewskiego jako człowieka, szefa, uczonego i myśliciela, człowieka niezwykle skromnego, uczciwego, takim pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.
Organizatorem Seminarium była Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, będąca ostatnim miejscem pracy Profesora oraz Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki.
Na zakończenie organizatorzy seminarium złożyli życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim uczestnikom Seminarium oraz zaprosili na kwietniową konferencję w Lublinie „Rola i zadanie niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej”, która będzie kontynuować temat rozpoczęty podczas Seminarium.
(wb)

Ukazały się materiały i dokumenty zaprezentowane podczas Seminarium:

Studia Turystyczne, 2015 z. 12: Materiały i dokumenty Seminarium „Życie i dokonania Profesora Olafa Rogalewskiego dla turystyki”, Warszawa, 17 grudnia 2015 roku. Warszawa: Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki, 2015,– 89, [1] s., il., tab.

Studia Turystyczne 2015 z.12

Zdjęcia z Seminarium. Autor: Wojciech Rozwadowski