20 kwietnia 2016 roku20 kwietnia 2016 roku, Katowice: Podatek VAT w branży turystycznej : ogólnopolska konferencja z zakresu prawa turystycznego.

Organizatorzy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Polska Izba Turystyki, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

W trakcie konferencji wygłoszone zostaną prezentacje na temat aktualnych problemów dotyczących rozliczeń podatku VAT w branży turystycznej!
Priorytetem jest zwrócenie uwagi na problemy, które pojawiają się w praktyce stosowania przepisów obowiązujących branżę turystyczną oraz wskazanie na proponowane kierunki zmian i odniesienie się do aktualnie prezentowanych projektów nowych aktów prawnych.

● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz tutaj: http://www.gwsh.pl/vat-w-turystyce/


Wśród prelegentów członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki:

● Stanisław Piśko – ekspert Polskiej Izby Turystyki, wieloletni Wiceprezes PIT i jej przedstawiciel w latach 2008-2012 w Komitecie Fiskalnym przy Europejskim Stowarzyszeniu Biur Podróży i Organizatorów Wycieczek (ECTAA) z siedzibą w Brukseli, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor wielu publikacji na temat VAT w turystyce. Reprezentant środowiska turystycznego przy opracowywaniu w roku 1993 pierwszej polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz wszystkich jej kolejnych wersji i nowel aż do roku 2012.

● Janusz Turakiewicz – ekonomista, doradca podatkowy i gospodarczy, specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, hotelarskimi i stacjami sportów zimowych; biegły sądowy w dziedzinie rachunkowości i turystyki; autor m.in. książek "274 Dni do Unii Europejskiej. Poradnik podatkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych z terminarzem podatkowym na okres 1.08.2003 – 30.04.2004", Polskie Zrzeszenie Hoteli & Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 i "Polski Słownik Podatków i Rachunkowości 2008", COSZ Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
Źródło: Górnośląska Szkoła Wyższa Handlowa, dokument online:
http://www.gwsh.pl/vat-w-turystyce/ , data dostępu 05.04.2016

19 marca 2016 roku

Pożegnanie Krzysztofa Wojtkiewicza

Krzysztof WOJTKIEWICZ (1952 – 2016) absolwent SGPiS (dzisiaj SGH), działacz turystyczny na uczelni, w ZSP i ZHP. Pracę zawodową w turystyce rozpoczął w Oddziale Biura Podróży i Turystyki „Almatur” w Warszawie, następnie pracował na kierowniczych stanowiskach w branży turystycznej, był m. in. był zastępcą dyrektora Biura Usług Turystycznych ZHP „Harctur” w centrali w Warszawie. W następnych latach był zastępcą Sekretarza Generalnego i Dyrektorem Polskiej Izby Turystyki . Ostatnio był Sekretarzem Generalnym i Dyrektorem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, największej i najliczniejszej organizacji hotelarskiej w Polsce.
Krzysztof Wojtkiewicz był znanym, cenionym działaczem i pracownikiem branży turystyczno-hotelarskiej, działał w licznych organizacjach społecznych i turystycznych. Do Jego zasług należy wprowadzenie wielu ciekawych inicjatyw i programów w turystyce młodzieżowej, liczne innowatorskie przedsięwzięcia w Polskiej Izbie Turystyki.
Ostatnio podjął szeroką i aktywną działalność na polu polskiego hotelarstwa, był aktywny w tworzeniu reprezentacji tego środowiska i jej pozycji wobec władz polskiej turystyki.

Krzysztof Wojtkiewicz był dobrym kolegą, przyjacielem, cieszył się ogromną sympatią i szacunkiem w branży turystyczno-hotelarskiej.

Tak wiele miał jeszcze do zrobienia. Odszedł zbyt wcześnie.

Żegnamy Go z wielkim żalem i smutkiem.
Cześć Jego pamięci.
Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki

 

12 stycznia 2016 roku

 

Ukazały się materiały i dokumenty zaprezentowane podczas Seminarium

Studia Turystyczne 2015 z. 12: Materiały i dokumenty Seminarium „Życie i dokonania Profesora Olafa Rogalewskiego dla turystyki”, Warszawa, 17 grudnia 2015 roku. Warszawa: Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki, 2015,– 89, [1] s., il., tab.

 


Studia Turystyczne 2015 z.12

12 stycznia 2016 roku

 

Dynamika przemian rynku turystycznego : monografia naukowa wieloautorska. Nr 1 / pod red. Zygmunta Kruczka i Włodzimierza Banasika ; [aut. Włodzimierz Banasik, Katarzyna Biełuszko, Krzysztof Celuch, Jolanta Ćwiklińska, Dagmara Fiszer, Hanna Górska-Warsewicz, Daria Elżbieta Jaremen, Magdalena Kachniewska, Piotr Kociszewski, Kazimierz Kondrat, Zygmunt Kruczek, Jerzy Kulasa, Iryna Manczak, Anna Nizioł, Marcin Olszewski, Aleksander Panasiuk, Anna Katarzyna Para, Anna Przybylska, Andrzej Rapacz, Dawid Szutowski, Hanna Zawistowska. – Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2014. – 257 s. : il. ; 24 cm. Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki. ISBN 978-83-933284-6-8

● Publikacja dostępna online TUTAJ

12 stycznia 2016 roku

ZESZYT NAUKOWY - „EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI”
Uniwersytet Szczeciński i Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
Publikacja za 13 punktów MNiSW

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki zaprasza autorów do nadsyłania artykułów do nr 2/2017 „Ekonomicznych problemów turystyki” wydawanych przez Uniwersytet Szczeciński. Jest to najwyżej punktowane czasopismo naukowe w Polsce (13 pkt MNiSW). Tematyka artykułów powinna być związana z szeroko rozumianymi problemami ekonomicznymi turystyki, w szczególności zaś:

- diagnoza stanu turystyki i kierunków jej i rozwoju,
- współczesne trendy w turystyce, hotelarstwie i rekreacji,
- kształcenie i doskonalenie kadr dla turystyki – formalne i poza formalne,
- jakość usług turystycznych, hotelarskich, rekreacyjnych, uzdrowiskowych,
- innowacyjność w turystyce, hotelarstwie, rekreacji,
- ekonomiczne i społeczne funkcje rozwoju turystyki i skutki jej rozwoju dla kraju i regionu,
- turystyka jako wskaźnik jakości życia społeczeństwa,
- turystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Nadesłane prace zostaną poddane stosownym dla Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego recenzjom. Do każdej publikacji powoływanych jest dwóch recenzentów, recenzje są wykonywane w systemie „double-blind review process” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości); recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej czasopisma).

28 grudnia 2015 roku

Nauczycielom akademickim oraz badaczom turystyki prezentuję Wykaz czasopism naukowych … opracowany przez dra Krzysztofa Łopacińskiego na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015 roku. (wr)

 

 

 

Wykaz czasopism punktowanych

● Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, dokument online dostępny TUTAJ, data dostępu 28.12.2015

WESOŁYCH I SPOKOJNYCH
ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA
oraz
wszelkiej pomyślności, radości i spełnienia marzeń
W NOWYM  2016 ROKU
życzy
Zygmunt Kruczek
Prezes SET
Warszawa, 19 grudnia 2015 roku

Na zdjęciu świąteczna iluminacja na warszawskim Krakowskim Przedmieściu

\

17 grudnia 2015 roku

Seminarium „Życie i dokonania Profesora Olafa Rogalewskiego dla turystyki”

W Klubie Profesorskim Uniwersytetu Warszawskiego, w kameralnej atmosferze ,zebrało się grono ponad czterdziestu osób, pracowników nauki, profesorów i wykładowców wielu polskich uczelni, w których pracował i wykładał Profesor, kolegów znajomych i przyjaciół, b. ministrów turystki, prezesów i dyrektorów z branży turystycznej, przedstawicieli władz uczelni turystyczno-hotelarskich. Seminarium prowadzili prof. dr Franciszek Midura – były rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, prof. dr hab. Witold Kłaczewski – rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie oraz dr Julian Bystrzanowski – wiceprezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki. Lata studiów i pierwszej pracy zawodowej we Wrocławiu przedstawiali profesor Jerzy Wyrzykowski oraz redaktor, dziennikarz, pisarz, kolega ze studiów Profesora Adam Bajcar. Okres dwudziestoletniej pracy Profesora w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, potem Szkoły Głównej Handlowej, przedstawili profesorowie Anna Konieczna-Domańska, Stanisław A. Bąk i Zygmunt Bosiakowski. Lata działalności Profesora w niepaństwowym szkolnictwie turystyczno-hotelarskim przedstawili: prof. Franciszek Midura okres pracy w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, pierwszej polskiej turystycznej uczelni niepaństwowej, której założycielem i pierwszym rektorem był Profesor O. Rogalewski oraz doc. Henryk Stefanek, kanclerz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

Na zdjęciu profesor Olaf Rogalewski podczas Krajowej Narady Aktywu Turystycznego w Chełmie w 1979 roku

25 października 2015 roku

21 i 22 października w Świdnicy odbyła się konferencja przygotowawcza Kongresu Turystyki Polskiej.

W 2016 r. w Świdnicy odbędzie się Kongres Turystyki Polskiej, organizowany przez branżę turystyczną oraz miasto Świdnica. Podstawowym założeniem Kongresu ma być debata nad wyzwaniami stojącymi przed polską turystyką, dokonanie oceny funkcjonowania tego sektora gospodarki, a przede wszystkim stworzenie platformy porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami turystycznymi. Ministerstwo Sportu i Turystyki włączyło się do prac merytorycznych, związanych z organizacją tego przedsięwzięcia.

W konferencji w imieniu Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki wziął udział dr Krzysztof Łopaciński, Waldemar Błaszczuk● Informację o konferencji opublikowało Ministerstwo Sportu i Turystyki


● Eksperci i samorządowcy w trakcie spotkań i warsztatów. Foto: Wiktor Bąkiewicz. Zdjęcia znajdziesz tutaj


● Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce - warsztaty organizowane w ramach konferencji przygotowawczej – Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy 21-22 października 2015 r. – prezentacja dostępna pod adresem, data dostępu 12.11.2015

16 listopada 2015 roku

Sektorowa rama kwalifikacji w turystyce i jej znaczenie dla kształcenia i certyfikowania kadr turystycznych / Zygmunt Kruczek. [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 nr 379: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, s. 396-404

Dokument dostępny online