12-14 października 2016 roku, Świdnica: Kongres Turystyki Polskiej.

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki wśród partnerów Kongresu, panelistów i moderatorów znaleźli się: dr Krzysztof Łopaciński, dr Włodzimierz Banasik, mgr Stanisław Pisko oraz mgr Zbigniew Kowal.


WSZYSCY, DLA KTÓRYCH WAŻNY JEST ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE I W JEJ REGIONACH POJAWIĄ SIĘ W PAŹDZIERNIKU W ŚWIDNICY. DOŁĄCZ DO NICH!

Ruszyły zapisy na Kongres Turystyki Polskiej 2016

Uruchomiono internetowy system rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w Kongresie Turystyki Polskiej, który w dniach od 12 do 14 października br. odbędzie się w Świdnicy, na Dolnym Śląsku. Pierwsi chętni już się zapisują, korzystając z niższego wpisowego oraz możliwości bookingu noclegów w hotelach ulokowanych w pobliżu miejsc, w których będą się odbywać sesje tematyczne i networking.
Ze względu na bogatą tematykę kongresu oraz zaplanowane przez organizatorów ciekawe wydarzenia towarzyszące szacuje się, że do Świdnicy przyjedzie blisko 1000 gości, wśród których będą przedstawiciele firm sektora turystycznego, eksperci związani z branżą turystyczną, specjaliści, politycy, samorządowcy, urzędnicy, naukowcy i przede wszystkim praktycy. Udział w Komitecie Honorowym Kongresu Turystyki Polskiej potwierdził minister sportu i turystyki – Witold Bańka.
Do końca czerwca 2016 roku opłaty rejestracyjne za udział w kongresie wynoszą 250 złotych. Od lipca cena ta wzrośnie o 100 zł. Uczestnicy zapisujący się na wydarzenie będą mogli ponadto skorzystać m.in. z oferty ciekawych wycieczek po najważniejszych atrakcjach turystycznych Świdnicy i jej okolicach.
Celem kongresu jest wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej. Uczestnicy kongresu dokonają również oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce oraz podejmą próbę stworzenia platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi i organizacjami branżowymi, umożliwiającą integrację środowisk działających na rzecz turystyki.
Czego mogą spodziewać się biorący udział w tegorocznym kongresie w Świdnicy goście?

O stronie merytorycznej Kongresu Turystyki Polskiej 2016 zdecydowali przede wszystkim eksperci, którzy w pięciu grupach roboczych wypracowywali jego tematykę. Główne bloki, wokół których odbędzie się 18 interesujących sesji , dotyczą pięciu niezwykle ważnych zagadnień takich jak:
1. Interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce,
2. Zarządzanie promocją turystyczną,
3. Samorząd gospodarczy – rola i zadania w rozwoju turystyki,
4. Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030 r.,
5. Miejsce samorządu terytorialnego i jego zadania w przestrzeni turystycznej.
Kongres Turystyki Polskiej 2016 to nie tylko spotkania panelistów, debaty i sesje dotyczące turystyki. To także spotkania z ciekawymi ludźmi czy możliwość wzięcia udziału w wycieczkach po regionie przez gości przybyłych do Świdnicy, czy wręczenia prestiżowych nagród w konkursach organizowanych przez redakcję Forum Biznesu – na Turystyczny Produkt Roku.
– Udział w kongresie m.in. przedsiębiorców z branży turystycznej – przedstawicieli biur podróży, hotelarzy czy też restauratorów może przyczynić się do wzmocnienia i skuteczniejszego działania całego sektora turystycznego, również przynosząc korzyści dla naszego miasta, które ma potencjał do tego, by znacznie bardziej rozwijać się w tym obszarze – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Organizatorami Kongresu Turystyki Polskiej są: miasto Świdnica, Polska Izba Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” wraz z partnerami takimi jak Związek Miast Polskich, Polska Organizacja Turystyczna i Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
● Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.kongresturystyki.pl oraz https://www.facebook.com/KongresTurystykiPolskiej/