17 maja 2016 roku

17 maja 2016 roku w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie odbyła się interesująca konferencja naukowa o bardzo szerokiej tematyce, obejmującej miejsce żywności tradycyjnej, lokalnej i regionalnej w kulturze, turystyce i dietetyce.
Uczestników konferencji powitała JM Rektor SGTiR prof. dr hab. Jolanta Żyśko, życząc pomyślnych i owocnych obrad. W trakcie konferencji wygłoszono referat wprowadzający oraz 24 referaty w trzech blokach tematycznych – odpowiadających trzem obszarom zapisanym w tytule konferencji.● Referat wprowadzający „Współczesne określenie żywności tradycyjnej” wygłosiła prof. dr hab. Irena Ozimek.

Blok 1: Żywność w kulturze
Wygłoszone referaty obejmowały m.in. takie tematy:
● Socjopsychologiczne aspekty żywności tradycyjnej i jej spożycie / prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz,
● Historia na talerzu – o przeszłości, teraźniejszości i  przyszłości polskiego gotowania, czyli o tym co kształtuje naszą kuchnię / mgr Barbara Adamczewska,
● Znaczenie pieczywa w codziennym życiu człowieka / prof. dr hab. Alicja Ceglińska,
● Znaczenie jedzenia w religiach świata / prof. dr hab. Adam Mazur,
● Żywieniowe tradycje świąteczne – dawniej i współcześnie / prof. dr hab. Ewa Czarnecka-Skubina, mgr inż. Ewa Ołubiec-Opatowska
● Bogactwo wyrobów kulinarnych na Mazowszu na liście produktu tradycyjnego / mgr Krzysztof Zaniewski,
● Program wsparcia tradycyjnych wytwórców żywności UE – TRADEI / dr Andrzej Feliński.

Blok 2: Żywność w turystyce
● Produkty turystyczne w oparciu o turystykę kulinarną – działania POT / mgr Jacek Jankowski,
● Jakość i tradycja na turystycznych szlakach kulinarnych – prezentacja projektu / mgr Izabela Byszewska, mgr Jan Zwoliński, mgr Jolanta Kamieniecka,
● Kulinarne wizyty studyjne, jako forma promocji produktu i regionu / mgr Monika Kucia,
● Turystyka kulinarna – strawa dla ciała i dla ducha. Kulinarne sacrum i profanum /mgr Elżbieta Tomczyk-Miczka,
● Europejskie muzea produktów żywnościowych i ich znaczenie w turystyce kulinarnej / dr Dominik Orłowski/,
● Turystyka kulinarna w Wielkopolsce. Profil mieszkańców Wielkopolski jak turysty kulinarnego - stan obecny i możliwości rozwoju / mgr Paulina Górska,
● Miejsce żywności tradycyjnej w ofercie turystycznej regionu na przykładzie Podlasia / dr Piotr Kociszewski.

Blok 3: Żywność w dietetyce
● Wartość odżywcza żywności tradycyjnej / dr hab. Inż. Katarzyna Antosik,
● Żywność tradycyjna versus żywności wytwarzanej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii / prof. dr hab. Ewa Czarnecka-Skubina, mgr inż. Marlena Pielak,
● Śródziemnomorski model żywienia w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych / dr hab. n. o zdr. dr med. Dorota Szostak Węgierek,
● Jakość żywności ekologicznej i jej znaczenie dla zdrowia / prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska,
● Trendy żywieniowe. Lokalne tradycje na arenie międzynarodowej / mgr Baszar El-Helo,
● Produkty pszczele i ich zastosowanie w medycynie i profilaktyce / dr hab. Beata Madrsa-Majewska,
● Żywność tradycyjna i jej znaczenie w diecie małego dziecka / dr inż. Anna Harton.

Niewątpliwą atrakcją było ciekawe wystąpienie Beaty Pawlikowskiej – znanej podróżniczki, pisarki, dziennikarki – zatytułowane „Obiad przy indiańskim ognisku”, połączony z degustacją placów z manioki pochodzących prosto z dżungli Amazonki. Ponadto w kuluarach istniała możliwość nabycia z autografem jednej z licznych publikacji książkowych wydanych przez Edipresse (http://beatapawlikowska.com/wszystkie-ksiazki/).

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu ośrodków akademickich z całej Polski, reprezentujące kierunki gastronomiczne, technologii żywienia, hotelarstwa, turystyki, gastronomii, rekreacji, medycyny a także geografowie, ekonomiści, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, administracji samorządowej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego itp. Niezbyt liczna była reprezentacja producentów żywności, przedsiębiorstw hotelarsko-gastronomicznych, praktyków- organizatorów turystyki  kulinarnej i atrakcji gastronomicznych.
Słabością konferencji był brak czasu na dyskusje, debatę naukową,  wymianę poglądów i prezentowanie różnych stanowisk, co wydaje się niezbędnym elementem rozwoju nauki i jej twórczego charakteru. Poziom naukowo-merytoryczny konferencji można określić jako wysoki, ciekawy i w wielu prezentacjach odkrywczy, zawierający wiele informacji z bieżących badań z trzech omawianych tematów. Obszerna tematyka konferencji i mnogość wystąpień-referatów starczyłaby zapewne na trzy tego typu konferencje albo jej trzydniowy okres.
W założeniach jest także publikacja w punktowanych Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, która zawierać będzie  bogaty dorobek konferencji i jej osiągnięcia naukowe.

Obrady sprawnie prowadzili dr Piotr Dominik, prof. dr hab. Elżbieta Biernacka, dr Anna Fabisiak.
W kuluarach, holu oraz na dziedzińcu Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji rozłożyły się stoiska z produktami lokalnymi, regionalnymi, tradycyjnymi, wydawnictw publikujących książki i podręczniki związane z gastronomią i żywieniem, stoiska z twórczością ludową i artystyczną.

Waldemar Błaszczuk
Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
Warszawa, 17 maja 2016 roku.

● Pokaz slajdów z Konferencji znajdziesz tutaj, data dostępu 21.05.2016