11 listopada 2017 roku

 

Z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki została opracowana Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka (SRKT) przez zespół ekspertów branżowych. Celem tworzenia ram kwalifikacji jako takich jest uporządkowanie kwalifikacji (rozumianych jako dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp., potwierdzające posiadanie określonych kompetencji), a tym samym podniesienie ich rozpoznawalności i „jakości”. Wpisuje się to w szerszy kontekst światowej zmiany w postrzeganiu uczenia się, nakierowanej na jego rezultaty (tzw. efekty uczenia się), a nie proces, który do nich prowadzi (uczenie się w różnych formach – w szkole, na kursach, bądź samodzielne). Aby kwalifikacje oparte na efektach uczenia się mogły funkcjonować w praktyce, potrzebne jest wdrożenie szeregu rozwiązań systemowych – jednym z nich są właśnie ramy kwalifikacji.
Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka w Polsce to opis hierarchii poziomów kwalifikacji, funkcjonujących w branżach wchodzących w skład sektora turystyki, tj.:

  • hotelarstwo,
  • gastronomia (w szczególności gastronomia hotelowa),
  • organizacja turystyki,
  • pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego.

Opracowanie powstało w ramach pilotażowych prac Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”. Liderem projektu była Katedra Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w pracach projektu brali udział członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka [W:] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2017 poz. 1155, dokument online, data dostępu 11.11.2017
ponadto: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu 11.11.2017

28 listopada 2016 roku

Spotkanie u Dawida Laska, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie. Uczestniczyli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (Zygmunt Kruczek, Julian Bystrzanowski, Krzysztof Łopaciński, Włodzimierz Banasik, Waldemar Błaszczuk) oraz Joanna Jędrzejewska-Debortoli, dyrektor Departamentu Turystyki MSiT


Fot. Waldemar Błaszczuk, 2016
12-14 października 2016 roku

Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy

Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Turystki biorą udział w Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy

20-22.października 2016 roku

20-22.października 2016 roku, Lublin-Lwów: Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy, Lublin-Lwów, 3 międzynarodowa konferencja naukowa

Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Katedra Turyzmu Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problemom transgranicznej gospodarki turystycznej i jej rozwojowi.
Celem konferencji jest ukazanie nadbużańskiego potencjału turystycznego po obu stronach granicy, jego zasobów, bogactwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego a także nowych możliwości współpracy transgranicznej w zakresie ruchu turystycznego, wspierania rozwoju turystyki transgranicznej w obszarze europejskim. (wb)

● Komunikat nr 1: http://wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/Komunikat-1.doc

● Kwestionariusz uczestnictwa : http://wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/Kwestionariusz-uczestnictwa.docx

● Formularz zgłoszenia referatu : http://wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/Formularz-zg%C5%82oszenia-referatu.docx

9 czerwca 2016 roku

9 czerwca 2016 roku, Warszawa: Współczesny model turystyki młodzieżowej. Turystyka akademicka wczoraj - dziś - jutro – seminarium naukowe

Seminarium zorganizowano pod honorowym patronatem Dawida Laska, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Organizatorzy: Komisja Historycznej Ruchu Studenckiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Akademicki Związek Sportowy. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki

We czwartek 9 czerwca 2016 roku w pięknej auli kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe w związku z ważnymi rocznicami z historii studenckiego ruchu turystycznego:
● 110 lat zorganizowanej turystyki akademickiej,
● 60 lat Biura Podróży i Turystyki „Almatur”.

W seminarium uczestniczyło około 100 osób, byłych działaczy turystycznych środowiska akademickiego, reprezentujących kluby turystyczne, kluby turystyki kwalifikowanej, kluby uczelniane AZS, koła i oddziały akademickie PTTK. Znacząca była reprezentacja środowisk naukowych, samodzielnych pracowników nauki, wykładowców, przedstawicieli uczelni Warszawy, Krakowa, Lublina, Torunia, Szczecina, Gdańska i innych ośrodków akademickich prowadzących badania nad problemami turystki młodzieżowej czy studenckiej.

Otwarcia seminarium dokonał Mirosław Sikorski, prezes BPiT „Almatur”, witając gości i uczestników przybyłych na seminarium, w tym podsekretarza stanu w ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska, który wygłosił adres z życzeniami z okazji jubileuszu BPiT „Almatur” oraz przekazał uczestnikom życzenia pomyślnych obrad, podkreślił znaczenie turystyki młodzieżowej w działalności resortu i zaprosił do współpracy. W imieniu gospodarza zebranych powitał prof. zw. dr hab. Mirosław Nagielski, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W seminarium uczestniczyli także: prof. dr hab. Zygmunt Kruczek - prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, dr Julian Bystrzanowski, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, dyrektorzy i prezesi biur podróży, liczne grono zasłużonych działaczy turystycznych, sportowych i krajoznawczych, dziennikarzy turystycznych, pisarzy.
Referat otwierający (wprowadzający) do dyskusji podczas seminarium wygłosił kol. Wiesław Klimczak, przewodniczący Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Prezes BPiT „Almatur” przekazał prowadzenie obrad seminarium prof. zw. dr hab. Aleksandrowi Ronikierowi, przewodniczącemu Rady Naukowej seminarium.

12-14 października 2016 roku, Świdnica: Kongres Turystyki Polskiej.

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki wśród partnerów Kongresu, panelistów i moderatorów znaleźli się: dr Krzysztof Łopaciński, dr Włodzimierz Banasik, mgr Stanisław Pisko oraz mgr Zbigniew Kowal.


WSZYSCY, DLA KTÓRYCH WAŻNY JEST ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE I W JEJ REGIONACH POJAWIĄ SIĘ W PAŹDZIERNIKU W ŚWIDNICY. DOŁĄCZ DO NICH!

Ruszyły zapisy na Kongres Turystyki Polskiej 2016

Uruchomiono internetowy system rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w Kongresie Turystyki Polskiej, który w dniach od 12 do 14 października br. odbędzie się w Świdnicy, na Dolnym Śląsku. Pierwsi chętni już się zapisują, korzystając z niższego wpisowego oraz możliwości bookingu noclegów w hotelach ulokowanych w pobliżu miejsc, w których będą się odbywać sesje tematyczne i networking.
Ze względu na bogatą tematykę kongresu oraz zaplanowane przez organizatorów ciekawe wydarzenia towarzyszące szacuje się, że do Świdnicy przyjedzie blisko 1000 gości, wśród których będą przedstawiciele firm sektora turystycznego, eksperci związani z branżą turystyczną, specjaliści, politycy, samorządowcy, urzędnicy, naukowcy i przede wszystkim praktycy. Udział w Komitecie Honorowym Kongresu Turystyki Polskiej potwierdził minister sportu i turystyki – Witold Bańka.
Do końca czerwca 2016 roku opłaty rejestracyjne za udział w kongresie wynoszą 250 złotych. Od lipca cena ta wzrośnie o 100 zł. Uczestnicy zapisujący się na wydarzenie będą mogli ponadto skorzystać m.in. z oferty ciekawych wycieczek po najważniejszych atrakcjach turystycznych Świdnicy i jej okolicach.
Celem kongresu jest wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej. Uczestnicy kongresu dokonają również oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce oraz podejmą próbę stworzenia platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi i organizacjami branżowymi, umożliwiającą integrację środowisk działających na rzecz turystyki.
Czego mogą spodziewać się biorący udział w tegorocznym kongresie w Świdnicy goście?

17 maja 2016 roku

17 maja 2016 roku w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie odbyła się interesująca konferencja naukowa o bardzo szerokiej tematyce, obejmującej miejsce żywności tradycyjnej, lokalnej i regionalnej w kulturze, turystyce i dietetyce.
Uczestników konferencji powitała JM Rektor SGTiR prof. dr hab. Jolanta Żyśko, życząc pomyślnych i owocnych obrad. W trakcie konferencji wygłoszono referat wprowadzający oraz 24 referaty w trzech blokach tematycznych – odpowiadających trzem obszarom zapisanym w tytule konferencji.


18 maja 2016 roku

W warszawskim hotelu Nowotel-Centrum odbyła się 18 kwietnia 2016 roku konferencja podsumowująca tegoroczną edycję Rankingu Szkół Wyższych zorganizowanego przez redakcję „Wiadomości Turystycznych”. Wśród najlepszych szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych znalazły się uczelnie z Warszawy, Szczecina, Poznania, Katowic, Gdańska, Bydgoszczy, Lublina, Krakowa i Suchej Beskidzkiej.
W pracach kapituły udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki: dr Włodzimierz Banasik, dr hab. Zygmunt Kruczek, prof.dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. dr hab. Andrzej Rapacz.

● Wyniki Rankingu znajdziesz tutaj .

● Szczegółowa relacja z konferencji ukazała się na łamach „Wiadomości Turystycznych”, dokument online, data dostępu 18.05.2016

Zdjęcia z Konferencji: Wojciech Rozwadowski, 2016
10 maja 2016 roku

O niewydolności systemu zabezpieczeń na wypadek bankructwa organizatorów wycieczek opowiada profesor Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki SGH w rozmowie z Katarzyną Wójcik.
Profesor Hanna Zawistowska jest członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki.Zawistowska: Tanie wczasy mogą być ryzykowne; rozm. Katarzyna Wójcik. – Turystyka.rp.pl, 10.05.2016, dokument online: http://turystyka.rp.pl/artykul/706099,1270472-Zawistowska--Tanie-wczasy-moga-byc-ryzykowne.html

19 kwietnia 2016 roku

12-14 października 2016 roku, Świdnica: Kongres Turystyki Polskiej.


Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki wśród partnerów Kongresu, wśród panelistów i moderatorów znaleźli się: dr Krzysztof Łopaciński, dr Włodzimierz Banasik, mgr Stanisław Pisko oraz mgr Zbigniew Kowal.

Cele Kongresu Turystyki Polskiej:
● wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej
i wykonawczej,
● dokonanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
● stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi
i organizacjami branżowymi, umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz turystyki,
● ocena konkurencyjności sektora usług turystycznych w Polsce w ujęciu międzynarodowym,
● debata nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu globalnym,
● wskazanie determinant konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, struktura organizacyjna sektora, inne czynniki oraz korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.
● arkusz rejestracyjny znajdziesz tutaj:  http://rejestracja.kongresturystyki.pl/2016
● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz tutaj: http://kongresturystyki.pl/ , data dostępu 16.04.2016